93. Poder cambiar comentarios de pedidos autorizados